[Радехівський РВ державної виконавчої служби ГТУЮ у Л/о ]
Головна » 2014 » Січень » 23 » Сторони виконавчого провадження. Їх права та обов’язки
11:08
Сторони виконавчого провадження. Їх права та обов’язки
Конституція України надала широкі демократичні права, свободи громадянам, встановила гарантії реалізації та захисту їх в судовому й іншому юрисдикційному порядку.
Виконанням рішень суду ті інших виконавчих документів завершується процес захисту майнових і особистих немайнових прав громадян, юридичних осіб і держави.
Рішення не виконані добровільно, виконуються примусово органами державної виконавчої служби і посадовими особами у порядку виконавчого провадження, встановленого законодавством України.
Виконавче провадження як завершальна стадія судового провадження та примусове виконання рішень інших органів (посадових осіб) - це сукупність дій органів і посадових осіб, зазначених у Законі України « Про виконавче провадження, спрямованих на примусове виконання рішень судів та інших органів (посадових осіб), які здійснюються на підставах, у спосіб та в межах повноважень, визначених цим Законом, іншими нормативно-правовими актами, виданими відповідно до цього Закону та інших законів, а також рішеннями, що відповідно до цього Закону підлягають примусовому виконанню.
Виконавче провадження є процесуальною формою, яка гарантує примусове виконання рішень суду та інших юрисдикційних органів, гарантує реалізацію прав і обов’язків учасників виконавчого провадження.
До головних учасників виконавчого провадження належать сторони – стягувач і боржник. Їх права і обв”язки регламентовані ст. 12 Закону України " Про виконавче провадження”.
Стягувачем називається сторона, право якої визнано рішенням суду чи іншого юрисдикційного органу і реалізується проведенням на її користь виконавчих дій. Ним може бути фізична або юридична особа на користь якої видано виконавчий документ, який вона пред”явила до виконання до Державної виконавчої служби, шляхом подання належним чином оформленої заяви.
Тобто, стягувач – це особа, яка за наявності виконавчого документа, виданого на її користь, звернулась до державної виконавчої служби із заявою за захистом своїх прав.
Боржником називається сторона, яка за вимогами виконавчого документа зобов’язана виконати певні дії на користь стягувача.
Тобто, боржником є особа , яка зобов’язана відповідати перед стягувачем за виконавчим документом , внаслідок поданої стягувачем заяви про прийняття виконавчого документа до примусового виконання.
Це означає, що для виникнення процесу виконавчого провадження необхідна наявність двох сторін , які мають протилежні інтереси. Кожна з цих сторін має матеріально – правову або іншу заінтересованість у виконанні певного рішення і бере участь у процесі від свого імені.
Для забезпечення реалізації своїх функцій сторонам виконавчого провадження надані широкі права і покладені певні обов’язки.
Сторони повинні сумлінно користуватися всіма наданими їм правами: знайомитися з матеріалами виконавчого провадження, при необхідності заявляти відводи учасникам виконавчого провадження, заявляти клопотання стосовно проведення певних виконавчих дій, давати усні і письмові пояснення в процесі виконавчих дій, висловлювати свої доводи, міркування з усіх питань, що виникають в ході виконавчого провадження, заперечувати проти доводів, міркувань і клопотань інших учасників виконавчого провадження.
Крім зазначених прав, стягувач і боржник мають спеціальні, властиві тільки їм права:
Стягувач має право: подавати заяву про відкриття виконавчого провадження, подавати заяву про відмову від стягнення і повернення виконавчого документа, про оголошення розшуку боржника. авансувати витрати на проведення виконавчих дій.
Боржник має право: заявити клопотання і зазначити ті види майна або предмети, на які слід звернути стягнення в першу чергу.
На сторони також покладаються і певні обов’язки – загальні і спеціальні. До загального відноситься обов’язок сумлінно користуватися всіма наданими їм правами з метою забезпечення повного і своєчасного вчинення виконавчих дій.
Спеціальним обов’язком є обов’язок нести витрати, пов’язані з проведенням виконавчих дій. Боржник зобов’язаний сплачувати виконавчий збір, виконувати заборону державного виконавця розпоряджатися майном та інше.
Таким чином можна зробити висновок, що стягувач по виконавчому провадженню повинен займати активну позицію і допомагати державному виконавцю у виконанні виконавчого документа, виданого на його користь, шляхом надання всієї наявної у нього інформації стосовно боржника.
Сторони можуть реалізовувати свої права і обов'язки у виконавчому провадженні самостійно або через представників.
Особиста участь громадянина у виконавчому провадженні не позбавляє його права мати представника, за винятком випадку, коли боржник зобов'язаний згідно з рішенням вчинити певні дії особисто.
Неповнолітні та особи, визнані судом недієздатними, здійснюють свої права та виконують обов'язки у виконавчому провадженні відповідно до вимог закону.
Якщо стороною виконавчого провадження є особа, визнана судом безвісно відсутньою, державний виконавець своєю постановою залучає до участі у виконавчому провадженні особу, яка є опікуном її майна.
Участь юридичних осіб у виконавчому провадженні здійснюється їх керівниками чи органами, посадовими особами, які діють в межах повноважень, наданих їм законом, або через представників юридичної особи.
Повноваження представника мають бути підтверджені довіреністю, виданою і оформленою відповідно до вимог закону.
Отже, як боржник так і стягувач мають право захищати свої інтереси самостійно, або через представників.
Представник захищає інтереси особи , яку представляє. Обсяг прав представника у виконавчому провадженні визначається особою, яка дала згоду на представлення її інтересів.
Участь представника у виконавчому провадженні не позбавляє сторону права діяти поряд з ним.

Начальник
відділу ДВС Радехівського
районного управління
юстиції Ю.Р.Ференс

Переглядів: 1540 | Додав: Таня | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]