[Радехівський РВ державної виконавчої служби ГТУЮ у Л/о ]
Головна » 2013 » Червень » 27 » Опис та вилучення боржника майна
10:37
Опис та вилучення боржника майна
                                                                                   Опис та вилучення майна боржника

  Загалом арешт майна боржника, на яке державний виконавець має намір звернути стягнення, полягає у проведенні його опису, оголошенні заборони розпоряджатися ним, а у разі потреби – в обмеженні права користування майном або його вилученні у боржника та передачі на зберігання іншим особам. При цьому види, обсяги і строк обмеження встановлюються державним виконавцем з урахуванням у кожному конкретному випадку властивостей майна, його значення для власника чи володільця, необхідності використання та інших обставин.
Порушення заборони державного виконавця розпоряджатися або користуватися майном, на яке накладено арешт, тягне за собою відповідальність зберігача майна, передбачену законом.
  Арешт застосовується:
- для забезпечення збереження майна боржника, що підлягає подальшій передачі стягувачеві або реалізації;
- для виконання рішення про конфіскацію майна боржника;
- при виконанні ухвали суду про накладення арешту на майно, що належить відповідачу і знаходиться у нього чи в інших осіб (ст. 55 ЗУ "Про виконавче провадження").
  У виконавчому провадженні арешт на майно боржника включає в себе комплекс процесуальних виконавчих дій щодо заборони вільного розпорядження та користування таким майном.
Пунктом 5.6.1 Iнструкції про проведення виконавчих дій, затвердженої наказом Міністерства юстиції України 15 грудня 1999 р. № 74/5, зареєстрованої в Мін'юсті України 15 грудня 1999 р. за№ 865/4158 (із змінами та доповненнями) передбачено, що арешт майна полягає у проведенні його опису, оголошенні заборони розпоряджатися ним, а в разі потреби - в обмеженні права користування майном або його вилученні в боржника та передачі на зберігання іншим особам.
  Цей Закон встановлює, що арешт на майно боржника може накладатися державним виконавцем шляхом: винесення постанови про відкриття виконавчого провадження, якою накладається арешт на майно боржника та оголошується заборона на його відчуження; винесення постанови про арешт коштів та інших цінностей боржника, що знаходяться на рахунках і вкладах чи на зберіганні в банках або інших фінансових установах; винесення постанови про арешт майна боржника та оголошення заборони на його відчуження; проведення опису майна боржника і накладення на нього арешту.
  Aрешт майна боржника та оголошення заборони на його відчуження може здійснюватися як під час відкриття виконавчого провадження, так і в процесі здійснення інших виконавчих дій. У постанові про накладення арешту визначаються межі суми стягнення за виконавчими документами з урахуванням витрат, пов'язаних з проведенням виконавчих дій. Aрешт накладається або на все майно боржника або на окремо визначене майно боржника. Постанова, якою накладено арешт на майно боржника та оголошено заборону на його відчуження, надсилається державним виконавцем до органу нотаріату та інших органів, що здійснюють реєстрацію майна або ведуть реєстр заборони на його відчуження.
  Державний виконавець зобов'язаний надіслати боржнику та відповідно до банків чи інших фінансових установ або органів нотаріату та інших органів, що здійснюють реєстрацію майна або ведуть реєстр заборони на його відчуження копію постанови про арешт коштів чи майна боржника не пізніше наступного дня після її винесення. Постанова державного виконавця про арешт коштів чи майна боржника може бути оскаржена боржником начальнику відповідного відділу державної виконавчої служби або до суду у 10-денний строк. Постановою Пленуму Bерховного Cуду України від 26 грудня 2003 р. № 14 «Про практику розгляду судами скарг на рішення, дії або бездіяльність органів і посадових осіб державної виконавчої служби та звернень учасників виконавчого провадження» (пункт 16) передбачено, що в справах за скаргами стягувача чи боржника на дії державного виконавця, пов'язаних із арештом і вилученням майна та його оцінкою, суд перевіряє відповідність цих дій положенням статей Закону, що коментується. Bимоги інших осіб щодо належності їм, а не боржнику майна, на яке накладено арешт, вирішуються шляхом пред'явлення ними відповідно до правил підвідомчості (ст. 24 ЦПK, ст. 12 ГПK) позову до боржника та особи, в інтересах якої накладено арешт, про визнання права власності на майно і звільнення його з-під арешту. B такому ж порядку розглядаються вимоги осіб, які не є власниками, але володіють ним на законних підставах.
  Фіксування проведення виконавчої дії про опис майна боржника і накладення на нього арешту здійснює державний виконавець у акті опису й арешту майна боржника.
  Одночасно державний виконавець вправі оголосити заборону розпоряджатися майном, а у разі потреби - обмежити права користування майном або вилучити його у боржника та передати на зберігання іншим особам, про що зазначається в акті опису й арешту.
  Bиди, обсяги і строк обмеження встановлюються державним виконавцем у кожному конкретному випадку з урахуванням властивостей майна, його значення для власника чи володільця, необхідності використання та інших обставин.
  Акт опису й арешту майна підписується державним виконавцем, понятими, зберігачем майна, боржником та стягувачем, іншими особами, які були присутні при накладенні арешту на майно. У разі відмови від підпису сторін чи інших осіб, що були присутні при виконанні, про це робиться відмітка в акті. Акт опису і арешту майна складається в двох примірниках.
  Перший залишається в провадженні державного виконавця, а другий - видається боржнику під розписку на першому примірнику, що залишається у державного виконавця.
Якщо описане майно передано на зберігання не боржникові, а іншій особі, то акт опису й арешту майна складається в трьох примірниках. Перший залишається в провадженні державного виконавця, а інші вручаються зберігачеві майна та боржнику під розписку (на першому примірнику).
При конфіскації майна або при виконанні рішення про передачу майна державі акт опису складається в трьох примірниках.
Перший залишається в провадженні державного виконавця, два інші вручаються під розписку (на першому примірнику) боржнику, представнику державних податкових органів (якщо він був присутній) або надсилаються їм.
  У разі виконання рішень, передбачених статтею 156 Цивільного процесуального кодексу України ( 1618-15 ) та статтею 67 Господарського процесуального кодексу України ( 1798-12 ) складається акт у трьох примірниках, один з яких разом з виконавчим документом надсилається до суду, перший залишається у виконавчому провадженні, а інший вручається зберігачеві майна або боржнику під розписку (на першому примірнику).
У цьому разі виконавче провадження підлягає закінченню. У разі потреби опису великої кількості майна використовуються додатки до акта опису й арешту майна, про що робиться відмітка в акті опису й арешту майна.
  Перший примірник додатка до акта опису й арешту майна складається з використанням бланка документів виконавчого провадження, інші примірники - з використанням бланків для копій документів виконавчого провадження.
При використанні додатка до акта опису й арешту майна у розділі "Описано і накладено арешт на таке майно" акта робиться відмітка із зазначенням серії та номера додатка.
  На першому примірнику акта опису й арешту майна/додатка до акта опису й арешту майна зазначаються серії та номери бланків для копій документів виконавчого провадження, що були використані для складання копій цього акта/додатка.
  На копіях акта опису й арешту майна/додатка до акта опису й арешту майна зазначаються серія та номер першого примірника акта/додатка 
Вилучення арештованого майна з передачею його для реалізації провадиться у строк, встановлений державним виконавцем, але не раніше, ніж через п'ять днів після накладення арешту. Продукти та інші речі, що швидко псуються, вилучаються і передаються для продажу негайно після накладення арешту.
  Арешт та вилучення майна у боржника здійснюється державними виконавцями відділу державної виконавчої служби, проводиться для примусового виконання судових рішень чи інших рішень органів (посадових осіб), уповноважених розглядати справи про адміністративні правопорушення у випадках відмови чи ухилення боржником від добровільного виконання вищенаведених рішень.
  Реалізація арештованого майна здійснюється шляхом його продажу на прилюдних торгах, аукціонах або на комісійних умовах.


Провідний спеціаліст Радехівського РУЮ
Повх Т.В.
Переглядів: 5315 | Додав: Таня | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]